اعلام جرم دادستان تهران علیه سرپرست روزنامه ایران

گزارش‌ها از ایران حاکیست که دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم، علیه سرپرست روزنامه ایران به اتهام "جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی"، اعلام جرم کرده‌است.

به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران، ایسنا، در اعلام جرم مطرح شده توسط عباس جعفری دولت آبادی آمده‌است که روزنامه ایران در ضمیمه مرداد ماه سال ۱۳۹۰ با عنوان "خاتون یک" به درج مطالبی راجع به حجاب، به اعتقادات زن مسلمان ایرانی پرداخته‌ است.

در اعلام جرم دادستان تهران اضافه شده که در این ضمیمه با "حمله به چادر و طرح حجاب و عفاف، با ترویج اباحه‌گری در حوزه پوشش اسلامی"، مطالبی درج شده که "جریحه‌دار کننده عفت و اخلاق عمومی" است.