'نحوه جمع آوری ماهواره ها توسط پلیس مشکل قانونی دارد'

یک وکیل دادگستری در ایران ضمن غیرقانونی دانستن استفاده از گیرنده های ماهواره ای در ایران تاکید کرده که تاکتیک جدید پلیس در استفاده از روشهای کماندویی خالی از اشکال نیست.

نعمت احمدی وکیل دادگستری به سایت فرارو گفت "به این صورت اقدام برای جمع آوری ماهواره در شان نیروی انتظامی نیست و نظر مردم نسبت نیروی انتظامی را تغییر می‌دهد."

به نظر آقای احمدی پلیس باید با حکم قاضی وارد عمل شود. وی به فرارو گفته "با عکس‌هایی که امروز از برخورد نیروی انتظامی با ماهواره در سطح جهان منتشر شد چه حرمتی که از نیروی انتظامی ما خواهد رفت؟!"

این حقوقدان افزوده "شما فرض کنید بچه‌ای نشسته و ماهواره می‌بیند، در یک آن می‌بیند که یک فرد با لباس مشکی از پنجره وارد می‌شود، خوب این تا آخر عمر او را متاثر خواهد کرد".

به گفته نعمت احمدی "هم مردم و هم پلیس بی‌قانونی کرده‌اند. اما بی‌قانونی مردم جنبه فردی دارد اما بی‌قانونی پلیس جنبه عمومی دارد و به حیثیت نظام لطمه وارد می‌کند".