تجمع نمایندگان کارخانه های شیر در اعتراض به مطالبات معوق

صبح امروز شنبه ۲۲ مرداد بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان کارخانه های لبنی در اعتراض به مطالبات یارانه شیر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان می گویند که میزان مطالباتشان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که مربوط به بدهی های سال ۸۹ و ۹۰ است.

در ادامه تجمع اعتراضی، معاون این وزارتخانه با آنها صحبت کرده و قول پراخت معوقه ها را داده است.

اما نمایندگان می گویند که معاون وزیر دو هفته پیش هم در مقابل تجمع اعتراضی آنها قول پرداخت معوقه ها را داده بود.

این معوقه مربوط به یارانه شیر است که دولت پیش از اجرای قانون هدفمند کردن برای تعدیل قیمت شیر به کارخانه های لبنی پرداخت می کرد.

در پی اجرای برنامه حذف یارانه ها قیمت هر لیتر شیر از روز یک شنبه نوزدهم تیر (۱۰ ژوئیه) ۶۰۰ تومان تعیین شد.

قیمت هر لیتر شیر پیش از آن ۳۵۰ تومان بود که با تصمیمات جدید با رشد بیش از ۷۱ درصدی مواجه شد.