درگیری های شدید بر سر کنترل شهر زاویه لیبی

درگیری های شدیدی بین نیروهای سرهنگ قذافی و مخالفان مسلح وی در شهر استراتژیک زاویه رخ داده است.

دولت لیبی ادعای مخالفان مبنی بر تصرف این شهر را رد کرده است.

این شهر، واقع در غرب لیبی، در مسیر طرابلس پایتخت قرار دارد و مخالفان در تلاشند با کنترل آن، برای حمله به پایتخت آماده شوند.