حمله انتحاری به مرکز پلیس در شرق الجزایر

حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در شرق الجزایر به زخمی شدن سی نفر منجر شده است.

مقام‌های امنیتی می‌گویند مردی، خودروی خود را که حامل مواد منفجره بود، به ساختمان کوبید.

نیمی از زخمی ها را ماموران پلیس تشکیل می‌دهند.

این حمله انتحاری در شهر تیزی وزو در منطقه قبایل در شرق الجزایر روی داده است که محل حضور گروه های اسلامگرایی چون القاعده در مغرب اسلامی است.

سازمان القاعده در مغرب اسلامی تا کنون مسئولیت حملات متعددی علیه نیروهای امنیتی در منطقه قبایل را پذیرفته است.