انفجار در بلوچستان پاکستان تلفاتی بر جای گذاشت

پلیس پاکستان می گوید حداقل یازده نفر در انفجاری در رستورانی در جنوب غربی این کشور کشته شده اند.

پلیس گفته ممکن است بمبی در ساختمانی دو طبقه در جعفرآباد در استان بلوچستان منفجر شده باشد.

یک گزارش حاکی از آن است که ساکنان محل، با جست و جو در محل سعی کرده اند افراد مصدوم را از زیر آوار نجات دهند.

استان بلوچستان پاکستان به طور مرتب شاهد چنین انفجارهایی بوده است که بسیاری از آنها به شورشیان جدایی طلب نسبت داده می شود.

پیکارجویان اسلامگرای وابسته به طالبان پاکستان نیز در این مناطق حضور فعالی دارند.