موافقت مجلس با فوریت لایحه افزایش تعطیلات عید فطر

مجلس ایران فوریت لایحه ای را تصویب کرده که بر اساس آن تعطیلات عید فطر از یک روز به دو روز افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس ابتدا دوفوریت این لایحه را بررسی کردند که در صورت تصویب دو فوریت باید همین امروز یا در اولین جلسه مجلس جزئیات این لایحه بررسی می شد اما نمایندگان با دوفوریت آن مخالفت کردند.

نمایندگان مخالف معتقد بودند که دوفوریت زمانی باید مطرح شود که خسارتی متوجه کشور باشد در حالی افزایش تعطیلات عید فطر نیازی به دو فوریت ندارد.

بعد از آن یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۱۹ رای موافق و ۶۱رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع به تصویب رسید.

بنابر این مجلس تا یک ماه فرصت دارد که این لایحه را بررسی و برای تصویب به صحن علنی ارائه دهد.