طوفان باعث بروز اختلال در پخش بی بی سی فارسی شد

گزارش شده که به دلیل طوفانی شدن هوا در آمریکا، و اختلال در دو ماهواره، پخش تکرار برنامه های فارسی بی بی سی، برای دو تا سه ساعت با اختلال مواجه شده است.

بنابر گزارشها، بدی هوا و طوفان، پخش برنامه از تل استار ۱۲ (T۱۲) و یوتل ست (W۳A) را برای دو تا سه ساعت آینده با مشکل مواجه کرده است.