چای ۱۸ سال در ایران به کود تبدیل می‌شود

نظام‌الدین برزگری، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌گوید، چای سنواتی در انبارهای اطراف تهران وشمال این کشور را که حداکثر به مدت ۱۸ سال نگهداری شده است، با مجوزهای گرفته شده به کود کمپوست تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای برزگری گفته‌است که از سال ۱۳۷۲ چای‌هایی در ایران تولید شده که به فروش نرفته‌اند.

به گفته آقای برزگری، بعضی از این چای‌ها در وضعیت "بسیار بدی" نگهداری شده‌است و دیگر به هیچ وجه قابل استفاده نیست.

پیشتر گزارش‌ها از ایران حاکی از آن بود که بعضی از چای‌های ۳۰ سال در انبار مانده را با چای‌های خارجی ترکیب کرده و به فروش می‌رسانند.

به گزارش ایسنا، اخیرا نیز یک مقام دولتی ایران اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد چای دولتی مصرفی در ادارات و نهادهای دولتی این کشور، تقلبی هستند.