هوگو چاوز بعد از شیمی درمانی به کشورش بازگشت

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا از مرحله بعدی شیمی درمانی در کوبا به کشورش بازگشت.

از زمان عمل جراحی برای خروج تومور سرطانی آقای چاوز در ماه ژوئن، این دومین سفر او برای انجام معالجات به کوبا محسوب می‌شود.

پنجشنبه گذشته آقای چاوز گفت که شیمی درمانی به خوبی پیش می‌رود و او خواهد توانست که بر علیه سرطان خود پیروز شود.

بیماری هوگو چاوز موجب بروز تردیدهای سیاسی در ونزوئلا شده مبنی بر این که آیا او قادر خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند یا نه.

ماهیت اصلی و دقیق سرطان آقای چاوز هنوز در این کشور به صورت عمومی مطرح نشده ‌است.