مخالفان مسلح لیبی در مسیر فتح شهر نفتی زاویه

مخالفان مسلح لیبی برای به دست گرفتن کنترل شهر استراتژیک زاویه در غرب این کشور، به نبرد خود با نیروهای وفادار سرهنگ قذافی ادامه می‌دهند.

یکی از فرماندهان مخالفان مسلح لیبی گفت که نیروهای تحت فرماندهی او به سختی در حال پیشروی به سمت این شهر هستند، اما هنوز نیروهای دولتی کنترل شهر را در اختیار دارند.

به گفته این فرمانده، تک تیراندازهای نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در بسیاری از ساختمان‌های شهر زاویه مستقر هستند.

یکی از خبرنگاران بی بی سی در طرابلس پایتخت لیبی می‌گوید، اگر شهر زاویه که در ۵۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد، به کنترل مخالفان مسلح لیبی درآید، این یک لحظه سرنوشت ساز از آغاز درگیری‌ها در این کشور به شمار خواهد رفت.

شهر پالایشگاهی زاویه یکی از مسیرهای عمده عرضه نفت لیبی محسوب می‌شود.