وزارت علوم ایران، ظرفیت پذیرش دانشجوی ۱۵ موسسه را صفر کرد

یکی از مدیران وزارت علوم از صفر شدن ظرفیت پذیرش دانشجو در ۱۵ موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر داده است.

غلامعلی نادری، مدیر دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم به خبرگزاری مهر گفت که این تصمیم براساس مصوبه کمیسیون ماده ۹ این وزارتخانه اخذ شده‌ است.

به گفته آقای نادری مسائل فرهنگی، حراستی و یا کیفیت تدریس این موسسه‌ها از جمله مواردی بود که منجر به این تصمیم‌گیری شده ‌است.

وی افزود، پس از صفر شدن ظرفیت دانشجویی این مراکز علمی در صورتی که مدیران آن روش خود را "اصلاح" نکنند، دانشجویان مراکز آنها به موسسات دیگر مهمان یا منتقل خواهند شد.

این گزارش همچنین حاکیست که چهار موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در شهرهای اصفهان، قزوین، سمنان و قم نیز علاوه بر صفر شدن ظرفیت دانشجویی، دانشجویان آنها به موسسات دیگر مهمان یا منتقل شده‌اند.