کشتی ربوده شده ایران 'آزاد شد'

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از کمیته اضطراری کشتیرانی ایران و هند خبر داده که یک فروند کشتی ربوده شده کشتیرانی ایران و هند، پس از پنج ماه سرانجام آزاد شده است.

به گزارش ایرنا، این کشتی ربوده شده که متعلق به کشتیرانی ایران و هند است، اواخر سال گذشته خورشیدی در حالی که از بندرعباس به مقصد چین در حال حرکت بود، در دریای عرب گرفتار دزدان دریا‌یی شده بود.

بنا بر خبر ایرنا، کمیته اضطراری کشتیرانی ایران و هند همچنین اعلام کرده است که همه ۲۲ خدمه این کشتی در سلامت کامل به سر می برند و تا هفته آینده به ایران باز می گردند.

در این خبر اشاره ای به چگونگی آزاد شدن این کشتی از دست دزدان دریایی نشده است.