محاکمه حسنی مبارک از سر گرفته می شود

محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگون شده مصر قرار است روز دوشنبه در دادگاهی در قاهره از سرگرفته شود.

آقای مبارک که ۸۳ سال دارد، متهم به قتل صدها نفر در تظاهرات اوایل سال جاری است.

او اگر مجرم شناخته شود ممکن است به مرگ محکوم شود.

گزارش شده است که حسنی مبارک در شرایط جسمی بدی بسر می برد.

او علاوه بر قتل، به فساد مالی نیز متهم شده است.

آقای مبارک کلیه اتهام های خود را رد می کند.

اعتراضات فوریه گذشته منجر به سرنگونی او شد.