محاکمه جمعی از افسران ارتش ترکیه آغاز شد

محاکمه بیست و هشت تن از نظامیان ترکیه از جمله یکی از بالارتبه ترین امیران ارتش این کشور به اتهام توطئه برای تضعیف حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، آغاز شده است.

این افراد متهم هستند که هشت سال پیش در اجرای این توطئه، در نظر داشتند باعث بروز درگیری نظامی بین ترکیه و یونان شوند اما در جلسه محاکمه، تمامی متهمان این اتهام را رد کرده اند و یکی از آنان این اتهام را طرحی بزدلانه برای بی اعتبار کردن ارتش دانسته است.

در حال حاضر، محاکمه بیش از دویست نظامی دیگر ترکیه از جمله دوازده تن از امیران ارتش این کشور در جریان است و دو هفته پیش، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه نیز ظاهرا در اعتراض به محبوس بودن این تعداد نظامی عالیرتبه از سمت های خود استعفا دادند.