دومین جلسه محاکمه حسنی مبارک آغاز شده است

روز دوشنبه، ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) دومین جلسه محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، به اتهام سوء استفاده مالی و صدور دستور کشتن صدها تن از تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات منجر به کناره گیری او در اوایل سال جاری در قاهره آغاز شده است.

آقای مبارک، که به علت بیماری با برانکارد به دادگاه آورده شده، همراه با دو پسرش که با اتهامات مشابهی مواجه هستند در قفس مخصوص متهمان قرار دارند.

متهمان در نخستین جلسه محاکمه تمامی اتهاماتی را که علیه آنان اقامه شده بود رد کرده اند اما وکلایی که نمایندگی خانواده قربانیان تظاهرات اعتراضی را برعهده دارند، گفته اند که در این تظاهرات حدود هشتصد و پنجاه نفر به دست ماموران امنیتی کشته شدند و رئیس جمهوری وقت مسئول مستقیم قتل آنان است.