تظاهرات در اعتراض به نا آرامی‌های بیرمنگام

جمعی از مردم بیرمنگام، از شهرهایی که هفته گذشته شاهد ناآرامی بوده است، به منظور اعتراض به کشته شدن سه نفر در جریان این ناآرامی ها و تاکید بر پیگیری این حادثه در مرکز این شهر تجمع کرده و "تظاهرات صلح" برگزار کرده اند.

طارق جهان، پدر یکی از این سه نفر که هنگام نگهبانی از محله خود در برابر حمله احتمالی مهاجمان و غارت اموال در اثر برخورد یک اتومبیل با آنان کشته شدند در این تظاهرات حضور داشت و گفت که این سه تن در دفاع از جامعه خود جان داده اند.

سه نفر در ارتباط با کشته شدن آنان به اتهام قتل عمد بازداشت شده اند و پلیس لندن هم از بازداشت یک جوان شانزده ساله و یک زن سی و یک ساله در ارتباط با کشته شدن یک مردم شصت ساله در جریان ناآرامی ها اخیر در یکی از محله های لندن خبر داده است.

بررسی عوامل بروز این نا آرامی ها و واکنش نسبت به آن آغاز شده و در حالیکه برخی از منتقدان دولت، سیاست کاهش هزینه های اجتماعی را مسئول دانسته و این نا آرامی ها را نوعی اعتراض به این سیاست توصیف کرده اند، برخی دیگر این نظر را مردود دانسته اند.

به گفته آنان، اگرچه نا آرامی ها با یک تجمع اعتراضی به کشته شدن یک جوان در یکی از محله های لندن آغاز شد، اما در جریان حوادث بعدی، هیچگونه اعتراض یا شعار سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مطرح نشد و حتی محل هایی که هدف حمله قرار گرفت، مراکز و ساختمان های مشخصی نبود که نشاندهنده چنین اعتراضی باشد بلکه حملات عمدتا متوجه فروشگاه هایی بود که غارت شدند.