قذافی خواستار 'رهایی لیبی از خائنان و ناتو' شد

معمر قذافی، رهبر لیبی، در یک سخنرانی کوتاه که به صورت نوار صوتی از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده، از طرفداران حکومت خواسته است تا خود را برای نبرد و رهایی این کشور از نیروهای ناتو و "خائنان به میهن" آماده کنند.

سخنرانی رهبر لیبی در حالی پخش می شود که نیروهای مخالف از پیشروی در شهرهای زاویه و قریان، در غرب و جنوب طرابلس، پایتخت، خبر داده و آنها را دارای اهمیت سوق الجیشی معرفی کرده اند.

پیشتر گزارش هایی از مذاکرات برخی مقامات دولتی با مخالفان در مورد فراهم کردن زمینه خروج آقای قذافی از کشور همراه با خبر ورود دو هواپیمای متعلق به آفریقای جنوبی در فرودگاه طرابلس انتشار یافته بود هر چند این گزارش های تکذیب شده است.