طرفهای درگیر در سومالی به نقض قوانین بین المللی متهم شدند

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، دولت انتقالی سومالی و پیکارجویان اسلامگرای آن کشور را به نقض فاحش قوانین بین المللی متهم کرده و رفتار آنان را عامل تشدید بحران ناشی از قحطی دانسته است.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر، گروه اسلامگرای الشباب به شکلی مستمر شهروندان عادی را در مناطق تحت تسلط خود سرکوب و حقوق اولیه آنان را نقض می کند در حالیکه دولت انتقالی هم به بازداشت و حبس خودسرانه مظنونان مبادرت می ورزد.

به گفته دیده بان حقوق بشر، حتی کسانی که به دلیل قحطی و فشارهایی که بر آنان وارد می شود به کنیا می گریزند در معرض تجاوز جنسی توسط ماموران پلیس کنیا قرار دارند.

این نهاد مدافع حقوق بشر دولت های غربی را به خاطر اینکه برای خاتمه دادن به این تخلفات اقدامات جدی تری نکرده اند مورد انتقاد شدید قرار داده است.