وزارت ارشاد ایران خواستار 'اصلاح' منظومه خسرو و شیرین شد

یک ناشر ایرانی خبر داده که وزارت ارشاد ایران بر منظومه "خسرو و شیرین" نظامی گنجوی اشکالاتی وارد کرده و خواستار "اصلاح" آنها شده است.

فریبا نباتی مدیر بخش فرهنگی انتشارات پیدایش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته اشکالاتی که وزارت ارشاد بر این منظومه، "آن هم پس از ۹ قرن از خلق آن" وارد کرده است، "غیر اصولی" است.

خانم نباتی به خبرگزاری مهر گفته است از جمله اشکالاتی که وزارت ارشاد برای چاپ هشتم منظومه "خسرو و شیرین" توسط این انتشارات به آن وارد کرده این است که در بیت "چو مست از جام می نگذاشت باقی، ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی"، مصرع اول باید حذف شود.

مدیر بخش فرهنگی انتشارات پیدایش، همچنین از جمله دیگر خواسته های وزارت ارشاد برای اصلاحات در منظومه "خسرو و شیرین" را حذف عبارت "در آغوش کشیدن" در بخشی از داستان که شیرین جسد خسرو را پس از کشته شدن در آغوش می گیرد، و نیز حذف واژه ها و موضوعاتی همچون "رقص زنان"، چون به خلوت رفتن"، "آغوش"، "گرفتن دست"، و موارد مشابه عنوان کرده است.

خانم نباتی با گفتن اینکه "برخی اتفاق ها و مسایل باعث می شود حال و حوصله کار فرهنگی برایمان باقی نماند"، افزوده است:"مساله ممیزی کتاب ها خیلی روحیه کار را از بین می برد."