باهنر: برخی اصولگرایان زیاده‌خواه و فرصت طلب هستند

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به برخی جریان‌های اصولگرا که به صورت مطلق خود را اصولگرای خاص می‌نامند، گفت:افراد و جریان‌هایی که این ویژگی را دارند زیاده‌خواه و فرصت طلب هستند و باید مواضع و دیدگاه‌های خود را تعدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باهنر همچنین افزود: "از اوایل انقلاب تاکنون در جریان‌‎های مختلف سیاسی، حرکت‌های اصولگرایانه و بازگشت به آرمان‌های امام را شاهد بوده‌ایم اما معتقدیم هیچ گروهی حق مصادره آنها را ندارد."