وزیر کشور لیبی و خانواده‌اش به مصر رفتند

خبرگزاری دولتی مصر ورود وزیر کشور لیبی و خانواده‌اش را به قاهره تایید کرده است.

هنوز مشخص نیست که ناصر مبارک عبدالله به مصر پناهنده شده یا آنگونه که بر اساس گزارش ها خود او به مقام های مصری گفته، برای تعطیلات به این کشور رفته است.

در این حال مخالفان مسلح لیبی ‌می‌گویند که کنترل بخش عمده نقاط استراتژیک شهر زاویه را در دست گرفته‌اند.

این در حالی است که شهروندان زاویه می‌گویند نیروهای سرهنگ قذافی برای بازپس گرفتن این شهر، شروع به بمباران آن کرده اند.

پیشتر، رهبر لیبی در سخنرانی کوتاهی که صدای آن از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، از طرفدارانش خواست تا کشور را از دست خائنین و ناتو آزاد سازند.