اژه ای: از خواست رئیس جمهوری برای عفو دو آمریکایی خبر ندارم

روز سه شنبه، 25 مرداد (16 اوت)، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در پاسخ به سئوال یک خبرنگار خارجی گفت که پرونده دو آمریکایی بازداشتی در ایران موضوعی قضایی است و یادآور شد که سخنگوی قوه قضاییه در مورد این موضوع توضیحاتی داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، در مورد محاکمه دو شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران گفته است: "پرونده جاسوسان رسیدگی شده و به زودی حکم آن اعلام خواهد شد."

آقای اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد "برخی شایعات مبنی بر اینکه رئیس جمهور از قوه قضاییه درخواست عفو این دو جاسوس را داشته" گفت که از این شایعه خبر ندارد.