دادستان کل ایران: در دیه گاو و گوسفند و شتر جایگزین ندارد

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، در مورد مشکلاتی که در زمینه محاسبه دیه انسان بر حسب شتر پیش آمده بود، گفت که مهلت دو ماهه مسئولین ذیربط برای بررسی و اعلام قیمت اقلام تعیین شده برای دیه روز گذشته به سر آمده است.

وی گفته است که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در تعین دیه نمی توان چیزی را جانشین گاو، گوسفند و شتر کرد و این حیوانات همچنان به عنوان مبنای محاسبه آسیب جسمی و جانی به افراد به کار خواهند رفت.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، غرامت پرداختی در ازای وارد کردن آسیب و قتل غیر عمد، از جمله در تصادفات رانندگی، بر حسب تعداد حیوانات معین و بهای آنها به طرف آسیب دیده و یا خانواده او تادیه می شود.

در سال جاری، به علت افزایش چشمگیر بهای شتر، این نظر مطرح شد که افزایش متناسب در پرداخت های بیمه باعث دشواری برای شرکت های بیمه می شود و در نتیجه، ابلاغ میزان دیه برای سال جاری از سوی مقامات قضایی تا بررسی راه حلی برای این معضل به تعویق افتاد.