'ورزش در همه سنین باعث افزایش طول عمر می شود'

نتیجه تحقیقی که در مورد ارتباط ورزش با سلامتی انجام گرفته نشان می دهد که پانزده دقیقه ورزش در روز باعث می شود یه طور متوسط سه سال به طول عمر افراد افزوده شود.

در این بررسی که در تایوان صورت گرفته و در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، آمده است که رابطه بین طول عمر و ورزش برای افراد بالغ در هر سنی که باشند و به خصوص کسانی که در معرض بیماری قلبی قرار دارند، مصداق دارد.

براساس این پژوهش، تحرک بدنی بیشتر باعث سلامتی بیشتر می شود و این رابطه تا افزایش فعالیت بدنی تا یکصد دقیقه در روز همچنان صادق است.