اعتراض به بازداشت آنه هزاره، سراسر هند را فرا گرفت

ساکنان مناطق مختلف در سراسر هند در اعتراض به بازداشت آنه هزاره، فعال سرشناس مبارزه با فساد اقتصادی، دست به تظاهرات زده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، هزاران نفر در حالی که شعارهایی علیه دولت هند و یا در حمایت از آقای هزاره سر می‌دادند، در خیابان‌های شهرهای اصلی هند حاضر شده‌اند.

پلیس دست کم هزار و ۴۰۰ نفر را بازداشت کرده است.

آقای هزاره که قصد داشت در مخالفت با قانون پیشنهادی دولت هند برای مبارزه با فساد، در یک مکان عمومی، دست به اعتصاب غذا بزند، روز سه‌شنبه، ۱۶ اوت، بازداشت و زندانی شد.

او به هفت روز زندان محکوم شده است.

روز سه‌شنبه، خودروی پلیسی که آقای هزاره را برای گذراندن دوران محکومیت، از خانه‌اش در دهلی به زندان منتقل می‌کرد، در محاصره صدها نفر از طرفداران آقای هزاره قرار گرفت.