مرگ هفت نفر در انفجاری در جنوب افغانستان

مقام ها در افغانستان می گویند که دست کم هفت نفر در انفجار بمبی در جنوب این کشور کشته شده اند.

به گفته آنها چندین نفر دیگر نیز در این انفجار در بازاری در ولایت ارزگان زخمی شدند.

مواد منفجره - که ظاهرا در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود - هنگام غروب خورشید منفجر شد، زمانی که مردم مشغول افطار بودند.