کمیته پارلمانی ممکن است جیمز مرداک را فراخواند

یک کمیته پارلمانی در بریتانیا که درباره رسوایی شنود تلفنی که به بسته شدن روزنامه "نیوز آو در ورلد" منجر شد تحقیق می کند می گوید احتمالا جیمز مرداک را احضار خواهد کرد.

این کمیته شواهد جدیدی دریافت کرده و رئیس آن به بی بی سی گفت که تفاوت های روشنی در برداشت طرف های مختلف ماجرا از رویدادها وجود دارد.

این کمیته نامه ای از کلایو گودمن خبرنگار سابق روزنامه منتشر کرده که در آن ادعا می کند خدمه ارشد روزنامه کاملا آگاه بودند که شنودها در حد گسترده صورت می گرفته است. آیا گودمن به جرم شنود زندانی است.

آقای گودمن گفت که شنود غیرقانونی تلفنی به طور گسترده در کنفرانس های تحریریه روزنامه مورد بحث قرار می گرفت.