رئیس بیمه مرکزی: اجرای دیه جدید مستلزم مصوبه مجلس است

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه حاکی از اجرایی شدن افزایش دیه از ۶۰ میلیون به ۹۰ میلیون تومان، گفته است که چنین افزایشی مستلزم تغییر در قانون بیمه شخص ثالث و در نتیجه، مصوبه قانونی مجلس است.

به گزارش ایرنا، جواد فرشباف ماهریان گفته است که سقف بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغییر در این امر نیازمند تغییر قانون است و افزوده است که به زودی قانونی در این خصوص توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.

روز گذشته، به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، گزارش شد که جایگزینی برای گاو، گوسفند و شتر در تعیین خونبهای افراد وجود ندارد و در نتیجه، افزایش ارزش پولی احشام باید در تعین دیه منعکس شود.