نخست وزیر هند از فعال ضد فساد به شدت انتقاد کرد

مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، در سخنانی در پارلمان آن کشور از عملکرد آنه هزاره، فعال ضد فساد در این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته است که روش های آقای هزاره برای بیان اعتراضات خود کاملا اشتباه و نامناسب است.

پلیس هند روز گذشته آنه هزاره را در آستانه برگزاری تظاهرات اعتراضی و آغاز اعتصاب غذا بازداشت و ساعاتی بعد، اقدام به آزادی او کرد اما آقای هزاره همچنان در زندان باقی مانده و ترک زندان را به اجازه برگزاری تظاهرات به نحوی که مایل است مشروط کرده است.

به گفته خبرنگار بی بی سی در هند، مقاومت آنه هزاره دولت را با یک معضل اساسی مواجه کرده است زیرا مطالبات او در زمینه تغییرات اساسی در قوانین مبارزه با فساد با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.