پناهجویان آفریقایی به ایتالیا هجوم بردند

تعداد پناهجویان آفریقایی که با قایق‌های پرازدحام قاچاقچیان انسان و از مسیر دریای مدیترانه وارد ایتالیا می‌شوند، افزایش قابل توجهی داشته است.

بر اساس اعلام مقامات رسمی، در چند روز گذشته بیش از سه هزار نفر خود را به جزیره کوچک لامپدوسا در ایتالیا رسانده‌اند.

این جزیره در ۲۰۰ کیلومتری سواحل تونس قرار دارد.

گفته می‌شود که آخرین گروه‌هایی که خود را از کشورهای آفریقایی به ایتالیا رسانده اند، از اهالی سومالی، نیجریه و نیز افرادی هستند که از کشورهای شمال آفریقا و از بیم خشونت‌ها در لیبی گریخته‌اند.