اسناد 'اقدامات انگلیس در دوران مشروطه' به ایران بازگشت

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفته است که ۷۰ هزار برگ سند "مربوط به اقدامات انگلیس در دوران نهضت مشروطه"، از آرشیو ملی بریتانیا به ایران برگردانده شده است.

خبرگزاری مهر به نقل از اسحاق صلاحی گزارش داده است که این ۷۰ هزار برگ سند متعلق به دهه اول قرن بیستم و مصادف با نهضت مشروطه در ایران است.

بنا بر این گزارش، این اسناد شامل نقشه ایران، خلیج فارس و جزایر آن، گزارش‌های مخابره شده از سفارت و کنسولگری بریتانیا درباره نهضت مشروطه، مواردی درباره شرکت نفت ایران، کشورهای آسیای میانه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و مباحث اجتماعی ایران است.