دولت تونس سفیرش در سوریه را فراخواند

دولت تونس سفیرش در سوریه را برای مشاوره و رایزنی فراخوانده است.

مقامات رسمی تونس آنچه را که وضعیت خطرناک در سوریه خوانده‌اند، دلیل تصمیم‌شان برای فراخواندن سفیر تونس از دمشق اعلام کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر، چند کشور عربی دیگر از جمله عربستان سعودی، بحرین و کویت هم سفیرانشان را از سوریه فراخواندند.