حداقل دریافتی مستمری بگیران ۴۵۰ هزار تومان شد

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت که با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران نسبت به سال ۸۹ حداقل دریافتی مستمری بگیران در سالجاری ۴۵۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلامی گفت:"افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ به صورت ماهانه تا آبان ماه به همراه حقوق پرداخت خواهدشد."

به گفته آقای سلامی بر اساس مصوبات قانونی، حداقل حقوق پایه مستمری بگیران در امسال ۳۳۰ هزار تومان است که با اضافه شدن حق سنوات، کمک هزینه مسکن، حق اولاد و عائله مندی به این مبلغ، حداقل دریافتی مستمری بگیران بیش از ۴۵۰ هزار تومان است.