ارتش ایران با 'یک کشور دیگر' مانور هوایی برگزار می کند

خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ عزیز نصیرزداده، معاون نیروی هوایی ارتش ایران، گفته است که این نیرو در نظر دارد با یک "کشور دیگر" منطقه رزمایش مشترک بین المللی برگزار کند.

سرتیپ نصیرزاده از این کشور منطقه نام نبرده اما گفته است که "این رزمایش به احتمال زیاد در نیمه دوم شهریورماه در صورت فراهم شدن بسترهای لازم برگزار خواهد شد."

براساس این گزارش، زمستان سال گذشته فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران در دیدار با وابستگان نظامی خارجی در تهران از برگزاری اولین رزمایش مشترک ارتش و یکی از کشورهای منطقه خبر داده بود.