افزایش۵۵ درصدی زندانیانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند

محمد علی ساری، معاون ستاد دیه گفته است بر تعداد افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندانهای ایران هستند، به میزان ۵۵ درصد افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ساری گفته است تعداد زندانیان مهریه در سال گذشته دو هزار نفر بود که این رقم در سال جاری به سه هزار و ۱۱۷ نفر رسیده است.

معاون ستاد دیه همچنین افزوده درنظرگرفتن مهریه های نامعقول مثل مهریه به میزان سن زوجه یا مهریه هایی که زمینه عقلانی ندارد مانند یک تن پودر پیاز، ۱۵ کیلو بال مگس، ۲۰ آهوی وحشی واز این قبیل باعث افزایش شمار زندانیان بدهکار مهریه شده است.