دهها هزار نفر در مراسم تدفین قربانیان شورش بیرمنگام

هزاران نفر در مراسم تدفین سه تن از قربانیان شورش های بیرمنگام، دومین شهر عمده انگلستان، شرکت کردند.

حدود بیست هزار نفر در مراسم تدفین سه برادری حضور داشتند که توسط یک خودروی حامل شورشگران زیر گرفته شده و جان باختند. در ارتباط با این حادثه چهار نفر توسط پلیس بازداشت و به ارتکاب قتل متهم شده اند.

یکی از سخنرانان حاضر در مراسم این سه برادر را شهید لقب داد و گفت آنها باید الگوی دیگر مسلمانان باشند. این سه برادر در حالی کشته شدند که برای حفاظت از محله خود وارد عمل شده بودند.