'میزان کشف جرایم در ایران به ۹۰ درصد رسیده است'

در ایران فرمانده نیروی انتظامی گفته است با تلاش شبانه روزی پلیس میزان کشف جرایم به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد پلیس گفته است: "پلیس همچنان در تلاش است تا با بهره گیری از امکانات بیشتر این میزان کشف جرم را باز هم افزایش بدهد."

آقای اسماعیلی مقدم با اشاره به این که بخش هایی از قانون جدید راهنمایی و رانندگی تا شهریورماه امسال اجرایی می شود گفت براساس آمار ارائه شده در چهار ماه گذشته تعداد تلفات جاده ای حدود یک هزار نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.