پلیس ایران: بزرگترین شبکه ترانزیت شیشه به تایلند متلاشی شد

حمید رضا حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، گفته است بزرگترین شبکه ترانزیت شیشه به تایلند کشف و متلاشی شده است.در همین رابطه دو تن از اعضای اصلی این شبکه به همراه ۲۱۲ کیلو شیشه دستگیرشدند.

خبرگزاری مهر به نقل از حسین آبادی گفته است:" درادامه اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در برخورد با تولید، ترانزیت و توزیع موادمخدرشیشه، یک شبکه مهم تزانزیت شیشه به کشور تایلند شناسایی و منهدم شد."

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، اعضای این باند ابتدا مبل های دست دوم را خریداری کرده و پس از جاسازی مواد مخدر شیشه در بدنه مبل، محل جاسازی را با روکش های جدید پوشانده و قصد داشتند در پوشش انتقال مبل در کانتینر، مواد مخدر را به تایلند تزانزیت کنند.