حمله هوایی اسراییل به نوار غزه

در پی حمله هوایی اسرائیل به نوارغزه، فرمانده "کمیته مقاومت مردمی" یکی از گروههای مسلح فلسطینی و چهار تن از اعضای آن کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه اغلب به طور مستقل از منطقه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، دست به عملیات می‌زند.

یکی از منابع نظامی اسرائیل حمله هوایی به شهر رفح را تائید کرده است.