وزیر نفت ایران از افزایش ظرفیت تولید و زندگی بهتر خبر داد

وزیر نفت ایران ، از به حداکثر رساندن ظرفیت های بهره برداری از میدان های مشترک نفتی با همسایگان و به ویژه پارس جنوبی خبر داده و گفت شرایط زندگی مردم ساکن در مجاور پالایشگاهها بهتر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رستم قاسمی، وزیر نفت گفته است ایران در حوزه خلیج فارس منابع بسیار عظیم نفتی با کشورهای همسایه اش از جمله عراق، قطر، و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. به گفته آقای قاسمی درحالیکه این کشورها به طور گسترده در حال برداشت از این منابع هستند، برداشت ایران از این منابع اندک است.

وزیرنفت ایران همچنین افزوده است:" حق مردم ایران است که نه به طور مساوی بلکه سهم بیشتری از این منابع داشته باشند و برای تحقق این امر تلاش می کنیم تا در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بتوانیم درآمدهای نفتی را افزایش دهیم."

وی همچنین خطاب به ایرانیان گفت "كمبود امكانات را درك مي كنم وازاين رو به ساكنان مناطق محروم همجوار با صنايع زيرمجموعه وزارت نفت ، نويد يك زندگي خوب را مي دهم و مي گويم مناطق محروم همجوار صنايع پالايشگاهي از امكانات بيشتري بهره مند خواهند شد".