کاهش مجدد ارزش سهام در بازارهای آمریکا و اروپا

نگرانی درباره بحران بدهی ها، وضعیت بانک ها و روند کند بهبود اقتصاد جهانی بار دیگر باعث افت شدید ارزش سهام در بازارهای آمریکا و اروپا شده است.

براساس گزارش ها شاخص اصلی بازار سهام فرانکفورت آلمان بیش از شش درصد کاهش داشت، این در حالی است که بازارهای سهام در لندن با پنج و پاریس با چهار درصد افت همراه بوده است.

در نخستین ساعات امروز، بازارها در نیویورک بیش از چهار درصد کاهش داشت .

از زمان بروز بی ثباتی در بازارهای سهام در هفته گذشته، کاهش اخیر در ارزش سهام بیشترین میزان در این روند محسوب می شود.