سیر نزولی در بازارهای بورس آسیا

در پی سقوط شدید شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا، بازارهای سهام آسیا روز جمعه با کاهش چشمگیری نسبت به روز گذشته کار خود را آغاز کردند.

در ژاپن، شاخص نیکی دو درصد پایین تر از روز گذشته بود.

روز پنجشنبه، ارزش شاخص های سهام در بازار بورس لندن بیشترین کاهش خود در سه سال گذشته را تجربه کرد.

شاخص اصلی سهام در آمریکا نیز بیش از سه درصد کاهش یافت.

خبرنگار اقتصادی بی بی سی می گوید علت اصلی کاهش شدید قیمت سهام شرکت ها، نگرانی روزافزون سرمایه گذاران از آغاز یک دوره جدید بحران مالی در جهان است.