گزارش: تحقیقات آمریکا درباره عملکرد سازمان اعتبارسنجی

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات درباره عملکرد گذشته سازمان "استاندارد اند پورز" را آغاز کرده است.

"استاندارد اند پورز" اخیرا با استناد به افزایش بدهی های ایالات متحده و ابراز تردید به کاهش کسری بودجه دولت فدرال طی یک دهه آینده، اعتبار مالی دولت آمریکا را از یک رتبه کاهش داد.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، وزارت دادگستری ایالات متحده پیش از تنزل رتبه اعتباری آمریکا، تحقیقات درباره عملکرد سازمان یاد شده در آستانه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را آغاز کرده بود.

"استاندارد اند پورز" و دو سازمان اعتبارسنجی دیگر مستقر در آمریکا با این اتهام مواجه بوده اند که در موارد متعدد اعتبار اوراق بهادار بی ارزشی را تایید کرده بودند و با این کار سرمایه گذاران و مردم را گمراه کردند.

اوراق بهادار یادشده عمدتا متشکل از وام های مسکن مردم بودند که طبقه بندی شده و به شکل اوراق بهادار در بازارهای جهانی مبادله می شد.