تظاهرات طرفداران سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن

صدها نفر روز جمعه با برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای تروریستی شدند.

پاتریک کندی، نماینده سابق حزب جمهوری خواه نیز با حضور و سخنرانی در این تجمع به حمایت از این سازمان پرداخت.

ایالات متحده آمریکا در سال 1997 نام سازمان مجاهدین خلق را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کرد، اما سال گذشته دادگاهی در آمریکا خواستار تجدید نظر وزارت خارجه در این طبقه بندی شد.

انتظار می رود که وزارت خارجه آمریکا تا اواخر ماه سپتامبر تصمیم خود را در این باره اعلام کند.