تلفات توفان در فستیوال موسیقی در بلژیک

وزش توفان در محل اجرای فستیوال موسیقی پوکلپاپ بلژیک، که در فضای آزاد برگزار شده بود، به کشته شدن دست کم پنج نفر و رخمی شدن دهها تن دیگر از حاضران در این فستیوال منجر شده است.

فستیوال پوکلپاپ، که در نزدیکی شهر هاسلت در شرق بلژیک برگزار می شود، یکی از بزرگترین فستیوال های موسیقی در اروپاست و توفان شدید، همراه با ریزش باران و تگرگ، باعث تخریب صحنه اجرای موسیقی و ریشه کن شدن درختان اطراف شد.

در پی بروز این حادثه، سازماندهندگان فستیوال تصمیم گرفتند اجرای برنامه ها را متوقف کنند.