دولت سوریه: توصیه به کناره گیری اسد غیر مشروع است

در واکنش به توصیه مقامات آمریکایی و چند کشور غربی در مورد لزوم کناره گیری بشار اسد از سمت ریاست جمهوری سوریه، مقامات سوری این اظهارات را غیرمشروع و رقت آور خوانده و آن را رد کرده اند.

ایالات متحده و کشورهای غربی گفته اند که عملیات نظامی دولت سوریه علیه مخالفان نشانه آن است که بشار اسد مشروعیت خود را در میان مردم سوریه از دست داده و برای بقای حکومت خود ناگزیر است به سرکوب مستمر شهروندان دست بزند.

سفیر سوریه در سازمان ملل این اظهارات را مردود دانسته و ایالات متحده را به دست زدن به یک تهاجم "دیپلماتیک و بشردوستانه" علیه کشور خود متهم کرده و افزوده است که نیروهای دولتی سوریه عملیات نظامی علیه معترضان را متوقف کرده اند.

همزمان، سازمان ملل در نظر دارد روز شنبه این هفته یک هیات بشردوستانه را جهت بررسی شرایط مردم سوریه به آن کشور اعزام کند و گفته است که آقای اسد قول داده به این هیات اجازه دهد به هر نقطه ای که می خواهد سفر کند.