سامانه قبوض الکترونیکی در قم راه اندازی شد

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، از راه اندازی سامانه ملی قبوض الکترونیکی در قم خبر داده است.

آقای فروزنده با اشاره به این که میزان کاغذ مصرفی برای صدور قبوض مختلف در کشور سالانه ۳ هزار و ۷۵۰ تن کاغذ است، گفت:" با توجه به این که در استان قم زیرساخت های مناسبی بخصوص در بخش مخابرات وجود داشت، قرار شد این طرح به صورت پایلوت در استان قم اجرا شود."

به گفته آقای فروزنده مشترکان می توانند از این پس ازاین طریق قبوض آب، برق، گازو تلفن خود را واریز و از میزان بدهی مطلع شوند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به این که هزینه چاپ قبوض کاغذی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است گفت ۱۲ هزار میلیارد ریال هم صرف توزیع آن می شود.