سازمان بین المللی مهاجرت از خروج هزاران خارجی از لیبی خبر داد

سازمان بین المللی مهاجرت می گوید با نزدیک تر شدن درگیری ها به طرابلس، پایتخت لیبی، قصد دارد عملیاتی را برای تخلیه هزاران خارجی از این شهر برنامه ریزی کند.

به گفته این نهاد بین المللی بسیاری از کارگران مهاجر با افزایش درگیری ها و پیشروی مخالفان خواستار خروج از لیبی شده اند.

در همین حال مخالفان از آغاز حمله ای جدید به شهر زلیتان، درغرب طرابلس خبر داده اند.

براساس گزارش های دریافتی، مخالفان سرهنگ قذافی در روزهای اخیر در چندین شهر به پیروزی هایی دست یافته اند.

آخرین حمله موفقیت آمیز آنها در اختیار گرفتن یک پالایشگاه نفت در شهر زاویه بود.