بیست نفر در انفجار بمب در مسجدی در پاکستان کشته شدند

انفجار در مسجدی در پاکستان به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر و مجروح شدن ۵۰ نفر دیگر منجر شده است.

یکی از مقامات دولتی گفته است این بمب در جریان نمازجمعه در مسجدی در شمال غرب منطقه خیبر منفجر شد.

در چند سال اخیر، پیکارجویان مسلح پاکستانی در این منطقه هم مرز با افغانستان فعال بوده اند.